Alternatívne riešenie sporov

Prípadné spory vzniknuté z neplnenia podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka  tiež je vznikutý spor možné riešiť prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov. Podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov je možné prostredníctvom on-line platformy Európskej komisie: ec.europa.eu


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

>Tvorba e-shopov a webových stránok

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop