FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Komu:        R u g e n, s.r.o., webová stránka ucenie-hrou.sk

                   Čakanovce 25, 044 45  Čakanovce

                   tel.: 0903 819 004

                   bodnarova@ucenie-hrou.sk

 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ............................................

 

Dátum objednania/dátum prijatia* ....................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* .....................................................

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ......................................................................

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* ...........................................

(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

Dátum ...............................

* Nehodiace sa prečiarknite

Formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnúť nižšie:

http://ucenie-hrou.sk/img/cms/odstupenie-od-kupnej-zmluvy.pdf


Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa