Alternatívne riešenie sporov

Prípadné spory vzniknuté z neplnenia podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka  tiež je vznikutý spor možné riešiť prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov. Podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov je možné prostredníctvom on-line platformy Európskej komisie:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK


Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa